DIENSTEN

Mijn focus ligt op fondsenwerving en business development. Omdat ik werk met en in de quattro helix (overheid, markt, kennisinstellingen én burgers), ben ik breed onderlegd qua kennis en netwerk. Ik kan vanuit verschillende perspectieven meekijken naar en meedenken over een vraag. En altijd vanuit de insteek: wat gaan we doen als het lukt?

  • Fondsenwerving: van strategie tot uitvoering

  • Business development (sociaal, maatschappelijk en cultureel ondernemerschap)

  • Projectontwikkeling 

  • Beleidsplannen

  • Kennisdeling

  • Netwerken

  • Lezingen

  • Workshops

IMG_1188_edited.jpg
 

VOOR WIE?

Ik werk voor organisaties in de zogenaamde 'zachte' sector. Denk aan kennisinstellingen, overheidsorganisaties, en culturele en maatschappelijke organisaties. Ik begeleid social entrepreneurs en mensen/organisaties met goede ideeën.

 

SELECTIE UIT OPDRACHTEN

LIMBURGS MUSEUM

Fondsen werven voor tentoonstellingen en projecten van het Limburgs Museum. Ik werkte o.a. aan 'De Vergeten Prinsessen van Thorn', het MigratieLab, ' Mystiek: Rituelen. Verstilling. Extase.' em 'FEEST!'.

NEIMED

Voor Neimed ben ik manager projecten van een onderzoek naar de behoefte en deelname aan cultuur- en sportvoorzieningen/activiteiten, voor Cultuurregio-Zuid. Ook onderzoeken we voor gemeente Heerlen de behoefte van VO-leerlingen aan sport en cultuur, en doen we aanbevelingen we hoe vraag en aanbod beter afgestemd kunnen worden.

GEMEENTE BEEKDALEN, I.S.M. GEMEENTE GULPEN-WITTEM EN  GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

Voor deze drie gemeenten kijken we met scholen naar de mogelijkheden om hun scholen nog groener en gezonder te maken. Vanuit de behoefte die zij zelf hebben en uitgaande van wat er al is. Ik leg de verbindingen tussen de scholen, zodat we van elkaar kunnen leren, ondersteun bij het opstellen van de plannen en zoek financiële middelen.

CUBISS

Voor CUBISS schrijft Doorbuilders een plan voor een taalfestival, over taal in Limburg. Cubiss heeft als doel om de innovatiekracht van organisaties op het gebied van lezen, leren en informeren te vergroten.

STICHTING STADSNOMADE 

Stichting Stadsnomade (Maastricht) heeft een plan bedacht voor een Urban Sports Park, in het Frontenpark in Maastricht. Doorbuilders ondersteunt in de ontwikkeling van het projectplan, de fondsenwerving, het uitdenken van lobby en strategie en zet het netwerk in.

PARADE BRUNSSUM

De hele wereld danst in Brunssum! Tijdens de Parade komen folkloristische dansgroepen uit de hele wereld naar Brunssum. Doorbuilders optimaliseert het projectplan, ontwikkelt een strategie voor fondsenwerving en adviseert breed over netwerk, maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de Parade en netwerk.

HUIS VOOR DE KUNSTEN LIMBURG

Tijdens het Verenigingscafé Heuvelland geeft het Huis voor de Kunsten Limburg vrijwilligersbesturen van amateurkunstverenigingen en erfgoedorganisaties tips over het versterken van de organisatiekracht. Doorbuilders denkt en doet mee vanuit de inhoud; ook vanuit het netwerk van de verenigingen en gemeenten in het Heuvelland.

GEMEENTE GULPEN-WITTEM

Het vormgeven van het subsidiebeleid, specifiek gericht op en ondersteunend aan activiteiten die aansluiten op de Visie Samen Doen. Het resultaat was een advies voor een beleidsstuk. 

 

GEMEENTE SCHINNEN-ONDERBANKEN
(NU BEEKDAELEN)

Onderzoek naar de kostenstructuur van het verenigingsleven, met als doel te komen tot een passende en gedragen subsidieverdeling.

KONINKLIJK MANNENKOOR ST. CECILIA VAALS

De datum staat inmiddels vast: op 19 juni 2022 vindt de eerste Vaalser editie van Mozart’s Krönungsmesse plaats. ik ondersteun het bestuur met de optimalisatie van het projectplan, de fondsenstrategie, het netwerk en de aanvragen.

KUNSTENCENTRUM VENLO

Met een groep culturele verenigingen uit Venlo zijn we in gesprek gegaan over tips&tricks bij het opschrijven van je verhaal of project. Datzelfde deden we ook over subsidieaanvragen. Ik gaf uitleg hoe dat bij gemeenten en fondsen werkt, en hoe je als vereniging daar goed op kunt inspelen. Mét een lijstje ' meest gemaakte fouten' die ik zelf in de praktijk ben tegengekomen.

ASSISTANT COORDINATOR

This is a concise description of your previous work experience and the responsibilities you had. The most effective Portfolios give a clear snapshot of where you’re coming from and where you’re going in a way that’s easy for readers to scan and absorb quickly.

Learn More