top of page

DIENSTEN

Mijn focus ligt op fondsenwerving en business development. Omdat ik werk met en in de quattro helix (overheid, markt, kennisinstellingen én burgers), ben ik breed onderlegd qua kennis en netwerk. Ik kan vanuit verschillende perspectieven meekijken naar en meedenken over een strategie, plan of ontwikkeling. En altijd vanuit de insteek: wat gaan we doen als het lukt?

  • Fondsenwerving: van strategie tot uitvoering

  • Business development (sociaal, maatschappelijk en cultureel ondernemerschap)

  • Procesbegeleiding aanvraagtrajecten

  • Projectontwikkeling 

  • Beleidsplannen

Dit doe ik vanuit verschillende perspectieven in de (semi-) publieke sector: sociaal, maatschappelijk, cultureel en zorg. 

IMG_1188_edited.jpg
Diensten: Welcome

VOOR WIE?

Ik werk voor organisaties in de zogenaamde 'zachte' sector. Denk aan kennisinstellingen, (semi-)publieke sector, maatschappelijke organisaties, zorg en culturele organisaties.

Diensten: Text

SELECTIE UIT OPDRACHTEN

MAASTRICHT UMC+

In het MUMC+ heb ik de rol van subsidiecoördinator. Dat betekent dat ik  de potentieel interessante subsidies op bedrijfsmatig vlak ( o.a. HR, Innovatie, Duurzaamheid, Facilitair, Huisvesting) zo optimaal mogelijk benut. Ik moet hierbij zorgen dat ik weet wat er gebeurt in de organisatie, verbindt subsidie-kansen aan ideeën en voer regie op de subsidieprocessen.

CUBISS

Ondersteuning bij aanvragen voor de landelijke SPUK-regeling aan bibliotheken en gemeenten, het schrijven van projectplannen, en het verzorgen van workshops over fondsenwerving en projectontwikkeling binnen het bibliotheekwerk en het sociaal domein. 


BEWEEGHUIS MUMC+/ BEWEEGONDERZOEKSFONDS LIMBURG

Senior adviseur ontwikkeling en fondsenwerving, voor de opschaling van het Beweeghuis. In samenwerking met Health Foundation Limburg.

LIMBURGS MUSEUM

Fondsen werven voor tentoonstellingen en projecten van het Limburgs Museum. Ik werkte o.a. aan 'De Vergeten Prinsessen van Thorn', het MigratieLab, ' Mystiek: Rituelen. Verstilling. Extase.' em 'FEEST!'.

NEIMED

Voor Neimed ben ik manager projecten van een onderzoek naar de behoefte en deelname aan cultuur- en sportvoorzieningen/activiteiten, voor Cultuurregio-Zuid. Ook onderzoeken we voor gemeente Heerlen de behoefte van VO-leerlingen aan sport en cultuur, en doen we aanbevelingen we hoe vraag en aanbod beter afgestemd kunnen worden.

PARADE BRUNSSUM

De hele wereld danst in Brunssum! Tijdens de Parade komen folkloristische dansgroepen uit de hele wereld naar Brunssum. Doorbuilders optimaliseert het projectplan, ontwikkelt een strategie voor fondsenwerving en adviseert breed over netwerk, maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de Parade en netwerk.

PANDA COLLECTIEF

Adviseur ondernemerschap, schrijven projectplannen, fondsenwerving van het Panda Collectief: Poetry and New Dramatic Arts. Literatuur, poëzie en theater, in Euregionale context.

GEMEENTE BEEKDALEN, I.S.M. GEMEENTE GULPEN-WITTEM EN  GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

Voor deze drie gemeenten kijken we met scholen naar de mogelijkheden om hun scholen nog groener en gezonder te maken. Vanuit de behoefte die zij zelf hebben en uitgaande van wat er al is. Ik leg de verbindingen tussen de scholen, zodat we van elkaar kunnen leren, ondersteun bij het opstellen van de plannen en zoek financiële middelen.

STICHTING STADSNOMADE 

Stichting Stadsnomade (Maastricht) heeft een plan bedacht voor een Urban Sports Park, in het Frontenpark in Maastricht. Doorbuilders ondersteunt in de ontwikkeling van het projectplan, de fondsenwerving, het uitdenken van lobby en strategie en zet het netwerk in.

HUIS VOOR DE KUNSTEN LIMBURG

Tijdens het Verenigingscafé Heuvelland geeft het Huis voor de Kunsten Limburg vrijwilligersbesturen van amateurkunstverenigingen en erfgoedorganisaties tips over het versterken van de organisatiekracht. Doorbuilders denkt en doet mee vanuit de inhoud; ook vanuit het netwerk van de verenigingen en gemeenten in het Heuvelland.

GEMEENTE GULPEN-WITTEM

Het vormgeven van het subsidiebeleid, specifiek gericht op en ondersteunend aan activiteiten die aansluiten op de Visie Samen Doen. Het resultaat was een advies voor een beleidsstuk. 

GEMEENTE SCHINNEN-ONDERBANKEN
(NU BEEKDAELEN)

Onderzoek naar de kostenstructuur van het verenigingsleven, met als doel te komen tot een passende en gedragen subsidieverdeling.

KONINKLIJK MANNENKOOR ST. CECILIA VAALS

De datum staat inmiddels vast: op 19 juni 2022 vindt de eerste Vaalser editie van Mozart’s Krönungsmesse plaats. ik ondersteun het bestuur met de optimalisatie van het projectplan, de fondsenstrategie, het netwerk en de aanvragen.

KUNSTENCENTRUM VENLO

Met een groep culturele verenigingen uit Venlo zijn we in gesprek gegaan over tips&tricks bij het opschrijven van je verhaal of project. Datzelfde deden we ook over subsidieaanvragen. Ik gaf uitleg hoe dat bij gemeenten en fondsen werkt, en hoe je als vereniging daar goed op kunt inspelen. Mét een lijstje ' meest gemaakte fouten' die ik zelf in de praktijk ben tegengekomen.

Diensten: CV
bottom of page